/ PSS - Stress test / Validitet af PSS Stress test

Validitet af PSS Stress test


The Perceived Stress Scale (PSS) ble utviklet og publisert i 1983 av Sheldon Cohen og hans kolleger Kamarck & Mermelstein, og er et ofte brukt psykologisk instrument for måling av uspesifikk opplevelse av stress.
 
PSS er et selvrapportert spørreskjema som ble utviklet for å måle «i hvilken grad enkeltpersoner vurderer situasjoner i livet som stressende» .
 
Spørreskjemaet har vært brukt i studier for å vurdere effekten av stressreduserende tiltak og i hvilken grad det er sammenheng mellom psykologisk stress og psykiatriske og fysiske lidelser.

PSS er oversatt til norsk af Alfheim, Høier, Henriksen, Granerud, & Christensen i 2012.
 
PSS er ikke normert og validert for norske forhold. Men skjemaet er validert for svenske voksne av Eskin & Parr og for danske voksne av Anita Eskildsen, ph.d. & autorisert psykolog.
 
Skjemaet har  bl.a. vært anvendt til kortlegning af oplevd stress niveå for ca 35.000 mennekser i Region H (Stor København, Danmark) af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Resultatet blev offenlig gjort som "Sundhedsprofil 2008 Region H"
 
Skjemaet er benyttet i studier av bl.a. Garland, Gaylord og Fredrickson, som ser på effekten av mindfulness som intervensjon.
 
 
PSS anvendes av flere danske forskere bl.a.:

Anders Jørgensen, M.D., Ph.D. Psychiatric Centre Copenhagen / Laboratory of Neuropsychiatry, Rigshospitalet
 
Bobby  Zachariae Professor, dr.med. Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd., Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 
Lis Raabæk Olsen, Afdelingslæge, Ph.D. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup
 
Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet i Herning.
 
 
 

Ansvarsfraskrivelse

Resultatene av denne selvbedømmelse gjenspeiler ikke noen bestemt diagnose eller behandlingsforløp.

Resultatene er ment som et verktøy for å vurdere graden av din opplevd stress.

Hvis du har bekymringer om din nåværende velvære, bør du kontakte din lege.

Innehaveren av denne internettsiden er ikke lege, og kan etter lov om alternativ behandling ikke gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom eller lidelse, psykisk eller somatisk. Innehaveren tilbyr behandling ved hjelp av hypnose, veiledning til selvhypnose og mindfulness slik at du selv kan gjennomføre den behandlingen du ønsker.
DANSK HYPNOSE Stavanger | Boganesveien 10, 4030 Stavanger - Norge